Kategorier
Brandskydd

Brandisolering skyddar byggnader

Om en brand uppstår i en byggnad är det viktigt att bärande delar kan stå emot eld. Låt därför ett expertföretag utföra brandisolering i förebyggande syfte.

Att brand uppstår i en fastighet och att elden sprider sig är ett skräckscenario för de flesta. Men det går att förebygga att brand och rök sprider sig och att bärande delar i en byggnad ger upp och kollapsar. Moderna byggnader är konstruerade så att en uppkommen brand ska begränsas till ett rum eller en brandcell. Eld och rök ska inte ta sig igenom dörrar eller genomföringar för ventilation och vatten- och elledningar.

Idag ingår stålkonstruktioner i många byggnader. Stål har många goda egenskaper som byggmaterial men motståndskraften vid eld är inte den allra bästa. Temperaturen i materialet höjs och bärförmågan minskar. Men med brandskyddsmålning och brandisolering kan stålet skyddas. En metod att brandisolera är att använda stenull som kan motstå hög temperatur.

Brandisolering – en förebyggande åtgärd

Anders är byggchef inom ett stort detaljhandelsföretag. Bolaget har varuhus, kontors- och lagerlokaler spridda över hela landet. Företag har växt i hög takt och huvuddelen av fastigheterna är byggda med stålkonstruktioner. Ett snabbt och effektivt sätt att bygga. Anders är dock orolig för en sak. Vad händer om eld uppstår och brand och rök sprider sig i byggnaderna. Människoliv kan gå till spillo och de materiella värdena i varuhuskedjan är betydliga. Det går förmodligen inte att helt förhindra att bränder uppstår, men går det att begränsa skadorna med någon form av brandskydd?

Anders är förvisso byggingenjör men kan inte särskilt mycket om brand. Han kontaktar därför ett expertföretag som kan utföra noggrann brandskyddsisolering. Företagets brandingenjörer går igenom samtliga fastigheter och föreslår lämpliga åtgärder för brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering. Åtgärderna måste självklart genomföras praktiskt och brandskyddsföretaget får i uppdrag att utföra arbetet med sin välutbildade personal.